Overzicht van thema's

Gods Geest en Woord bij bekering

Wanneer we luisteren naar Gods bestraffingen, zal Hij antwoorden met Zijn Geest en maakt Hij ons Zijn woorden bekend. Dat klinkt als het Nieuwe Testament. Deze woorden worden uitgesproken door Salomo.
Bijbelboek: Spreuken Trefwoorden: Bekering - Belofte - Geest - Gods woord

God wacht op onze bekering

Wanneer God, die zonder zonden is, onze zonden ziet, zijn er maar twee mogelijkheden. Wij hebben Jezus, Zijn Zoon, als onze Verlosser aangenomen, en vragen en ontvangen vergeving.
Bijbelboek: Romeinen Trefwoorden: Bekering - Geduld - Overgave

Stralen zonder sluier

Een sluier is bedoeld om iets te bedekken. Wie een sluier over zijn hart heeft kan bepaalde dingen niet begrijpen.
Bijbelboek: 2 Korintiërs Trefwoorden: Bekering - Heerlijkheid - Heilige geest - Stralen

Mensen die gaan leven

Wie zonder God leeft, zal zonder God sterven en voor altijd zonder God zijn. Dit juicht God echter niet toe! Hij verlangt ernaar die mens het leven te geven!
Bijbelboek: Ezechiël Trefwoorden: Bekering - Berouw - Keus - Leven - Vergeving

Beloften bij terugkeer naar God

Wie terugkeert naar God kan rekenen op enorme zegeningen!
Bijbelboek: Jeremia Trefwoorden: Bekering - Belofte - Geluk - Hoop - Toekomst - Vrede