Overzicht van thema's

Vreemdelingenpolitiek in de Bijbel

Wanneer het volk van God, na ballingschap, terugkeert in zijn eigen land, moet dat land eerlijk worden verdeeld. Vreemdelingen die onder hen wonen krijgen daarbij ook een deel.
Bijbelboek: Ezechiël Trefwoorden: Eerlijk - Israël - Vreemdeling