God wacht op onze bekering

Wanneer God, die zonder zonden is, onze zonden ziet, zijn er maar twee mogelijkheden. Voor wie Zijn Zoon Jezus als Verlosser hebben aangenomen is er vergeving. Bij wie nog zijn eigen weg gaat, verdraagt God geduldig deze zonden, totdat we ons bekeren van die weg. Over die tweede mogelijkheid gaat het onderstaande Bijbelvers.

4 Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen?

Romeinen 2:4 (NBV)

Het verachten van Gods goedheid

Wanneer u weet dat God de zonde haat en u daar toch mee doorgaat, veracht u de goedheid van God. Gods goedheid is onbegrensd, maar niet eindeloos. In de vertalingen van de NBG en de HSV wordt gesproken over de rijkdom van Gods goedheid. Gods goedheid, dat Hij een oplossing aanbiedt in Zijn Zoon Jezus Christus, is nog steeds van toepassing, maar het aanbod houdt een keer op.

Heeft u Gods goedheid aangegrepen en de vergeving door Jezus Christus ontvangen?

Het doel van Gods verdraagzaamheid

Ondertussen, terwijl God aanziet dat we zondigen en Hem niet vragen om de oplossing, is God geduldig en verdraagzaam. Hij is geduldig omdat Hij niet ingrijpt. Hij laat ons de vrije keus om bij Hem te komen en het goed te maken. Hij is verdraagzaam omdat Hij de zonden, die gedaan worden, (nog) niet straft.

Waarom verdraagt God zoveel lijden, moeite en verdriet, die mensen elkaar aandoen? Omdat Zijn goedheid nog steeds mensen tot inkeer brengt!

Het tot inkeer komen van de mens

Daar gaat het God om: dat mensen tot inkeer komen. Hij wil dat ze zich omkeren op hun eigen weg en dat ze naar Hem toegaan. Voor wie vertrouwt op Jezus Christus zal een enkel gebed die afstand tussen hem en God overbruggen. Dan vraagt God hen, dat ze hun leven aan Hem overgeven en daarna Hem als hun Koning in hun hart sluiten.

Wanneer God uw fouten ziet, is er dan vergeving voor u? Of verdraagt Hij nog steeds uw zonden en wacht Hij nog op u?

Bijbelboek: Romeinen Trefwoorden: Bekering, Geduld, Overgave