Spreuken

Spreuken behoort tot Poëzie en wijsheid. Het is het 20ste boek van het Oude Testament.

Fouten toegeven en vermijden

Het is niet altijd makkelijk om onze fouten toe te geven. De gevolgen van toegeven en van niet toegeven zijn nogal verschillend.
Bijbelboek: Spreuken Trefwoorden: Belijden - Heiliging - Vergeving

Op weg naar het licht

Wij zijn geroepen tot Gods wonderbaar licht (dat staat in 1 Petrus 2:9). De weg daar naartoe is ook vol licht, dat steeds meer toeneemt.
Bijbelboek: Spreuken Trefwoorden: Licht - Rechtvaardiging - Stralen

Gods Geest en Woord bij bekering

Wanneer we luisteren naar Gods bestraffingen, zal Hij antwoorden met Zijn Geest en maakt Hij ons Zijn woorden bekend. Dat klinkt als het Nieuwe Testament. Deze woorden worden uitgesproken door Salomo.
Bijbelboek: Spreuken Trefwoorden: Bekering - Belofte - Geest - Gods woord

Rijkdom

We horen van mensen dat, als je rijk wilt worden, je hard moet werken. De onderstaande tekst heeft daar een bijzondere mening over.
Bijbelboek: Spreuken Trefwoorden: Geestelijk - Rijkdom - Zegen