Overzicht van thema's

God bereidt onze werken voor

Bewogen door de nood van anderen kunnen we het verlangen krijgen door God gebruikt te worden. In gesprek met Hem zal Hij ons vertellen wat Zijn plannen zijn. Aan de slag.
Bijbelboek: Nehemia Trefwoorden: Bereidheid - Leiding - Voorbeeld

Op de weg van het leven blijven

Er zijn allerlei omstandigheden die ons van de rechte weg kunnen afleiden. Wat mensen zeggen of schrijven, bepaalde gebeurtenissen, bepalen vaak welke besluiten we nemen.
Bijbelboek: Judas Trefwoorden: Fundament - Geloof - Leiding

God is er toevallig ook

In het boek Esther komt het woord God of Heer niet voor. Toch is God veelvuldig aanwezig en grijpt onzichtbaar in voor Zijn volk. Zo onzichtbaar dat we zouden denken: is dit toeval?
Bijbelboek: Esther Trefwoorden: Geloof - Gods wil - Leiding

Gods leiding en onze inbreng

Wanneer we God om leiding vragen mogen we de instructies exact opvolgen. We mogen er ook voor kiezen om met eigen inbreng daar iets aan toe te voegen.
Bijbelboek: Richteren Trefwoorden: Leiding - Verantwoordelijkheid - Verstandig

God gebruikt de Bijbel in ons leven

God gebruikt de Bijbel in het leven van alle mensen om hen te onderwijzen en de weg te wijzen.
Bijbelboek: Romeinen Trefwoorden: Bijbel - Gods woord - Leiding - Onderwijs - Waarheid - Wegwijzer