Overzicht van thema's

Een nieuw verbond, alles totaal anders

Al honderden jaren voor de geboorte van Jezus Christus heeft God aan Zijn volk beloofd dat er een nieuw verbond zou komen.
Bijbelboek: Jeremia Trefwoorden: Belofte - Kerst - Onderwijs - Vergeving

Gods Woord blijft bestaan

Er zal geen tittel of jota verloren gaan totdat alles, wat in de Bijbel is voorzegd, is uitgekomen.
Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Bijbel - Gods woord - Onderwijs

Lees, leef en geef door

De Bijbel is bedoeld om te lezen, na te leven en weer door te geven.
Bijbelboek: Ezra Trefwoorden: Bijbel - Evangelisatie - Gehoorzaamheid - Leven - Onderwijs

God gebruikt de Bijbel in ons leven

God gebruikt de Bijbel in het leven van alle mensen om hen te onderwijzen en de weg te wijzen.
Bijbelboek: Romeinen Trefwoorden: Bijbel - Gods woord - Leiding - Onderwijs - Waarheid - Wegwijzer

Het werk van Jezus op aarde

Het werk dat Jezus Christus deed op aarde was het op verschillende manieren bereiken van een doel.
Bijbelboek: Marcus Trefwoorden: Evangelisatie - Onderwijs - Verlossing - Werk Jezus