Overzicht van thema's

Geen koninkrijk houdt stand

Daniël leefde in een tijd van slechte koningen. Wij leven in een tijd dat volken opstaan tegen elkaar, dat koninkrijken opstaan tegen andere koninkrijken. We zouden er bang van kunnen worden. Zeshonderd jaar voor Christus schreef Daniël al over machtige k…
Bijbelboek: Daniël Trefwoorden: Angst - Buigen - Koninkrijk - Vertrouwen

Toegeven wie God werkelijk is

We kunnen zeggen dat we weten dat God bestaat en toch leven alsof Hij niet bestaat. Wie erkent dat Hij werkelijk God is, zal anders gaan leven.
Bijbelboek: 1 Kronieken Trefwoorden: Buigen - Macht - Majesteit