Romeinen 

Romeinen behoort tot de Brieven van Paulus. Het is het zesde boek van het Nieuwe Testament.

Zeg hardop dat Jezus Heer is

Wat betekent het wanneer iemand je heer is? Dat er iemand is met wie je rekening moet houden? Die je leven in kan vullen en een bepaalde kant op stuurt?
Bijbelboek: Romeinen Trefwoorden: Belijden - Heer - Redding

Gods Koninkrijk praktisch gemaakt

In Romeinen 14:17 vat Paulus samen wat het Koninkrijk van God heel praktisch betekent voor Christenen van vandaag.
Bijbelboek: Romeinen Trefwoorden: Blijdschap - Koninkrijk - Rechtvaardiging - Vrede

Je schamen voor goed nieuws

Wie goed nieuws te vertellen heeft, schaamt zich daar meestal niet voor. Wie over God vertelt, en over Zijn Zoon Jezus Christus, krijgt vaak vreemde reacties.
Bijbelboek: Romeinen Trefwoorden: Evangelie - Kracht - Vergeving - Verlossing

God wacht op onze bekering

Wanneer God, die zonder zonden is, onze zonden ziet, zijn er maar twee mogelijkheden. Wij hebben Jezus, Zijn Zoon, als onze Verlosser aangenomen, en vragen en ontvangen vergeving.
Bijbelboek: Romeinen Trefwoorden: Bekering - Geduld - Overgave

Het loon en de oogst

In het leven van vandaag werken we. We zaaien als het ware voor een oogst. Die oogst wordt binnengehaald in ons volgende leven; het eeuwige leven.
Bijbelboek: Romeinen Trefwoorden: Leven - Nieuwe ik - Oude ik - Vrijheid - Zonde

Geen redding zonder Gods Woord

Uit de woorden van Paulus in Romeinen 10 blijkt dat het niet mogelijk is gered te worden zonder Gods Woord.
Bijbelboek: Romeinen Trefwoorden: Bijbel - Evangelisatie - Redding

God gebruikt de Bijbel in ons leven

God gebruikt de Bijbel in het leven van alle mensen om hen te onderwijzen en de weg te wijzen.
Bijbelboek: Romeinen Trefwoorden: Bijbel - Gods woord - Leiding - Onderwijs - Waarheid - Wegwijzer

Ons leven voor Hem

Wij mogen ons leven aan Jezus teruggeven, Die Zijn leven voor ons gegeven heeft.
Bijbelboek: Romeinen Trefwoorden: Denken - Gaven - Gehoorzaamheid - Offer