Overzicht van thema's

Wat hebben we over voor het Koninkrijk

In dit vijfde en zesde voorbeeld, wat Jezus Christus vertelt om het Koninkrijk van de hemel uit te leggen, spreekt Hij over onze eigen verantwoordelijkheid. Wat hebben we er voor over?
Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Overgave - Waarde