Overzicht van thema's

Werken dichtbij Jezus

Op basis van het bekende verhaal van Martha en Maria, wordt vaak gezegd: Er zijn Martha-christenen en Maria-christenen.
Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Afhankelijkheid - Dienst - Luisteren

Betrouwbaarheid belangrijker dan werken

Wanneer we door Gods goedheid eeuwig leven hebben gekregen, mogen we Hem eren door ons leven voor Hem in te zetten. Daarbij is het niet belangrijk hoeveel we presteren, maar of we betrouwbaar zijn.
Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Betrouwbaar - Dienst - Goede werken

Dienst aan God die wat kost

God dienen kost ons wat. God aanbidden en Hem geven wat Hem toekomt is ook niet altijd makkelijk. Toch vindt God het niet goed als we er te gemakkelijk mee omgaan, of de kantjes ervan aflopen.
Bijbelboek: Maleachi Trefwoorden: Aanbidding - Dienst - Offer