Overzicht van thema's

Zoek en vind het bij de Koning

Wanneer je iets zoekt, wil je dat natuurlijk graag vinden. Het hangt er wel van af wát je zoekt, en wáár je het zoekt.
Bijbelboek: Kolossenzen Trefwoorden: Bidden - Gebeden - Koning - Troon - Vinden - Zoeken

Gratis eten en drinken

Er zijn mensen die veel geld betalen voor voedsel dat ongezond is en voor drinken dat onze dorst niet wegneemt. In het onderstaande Bijbelgedeelte wordt iets beters aangeboden. En gratis.
Bijbelboek: Jesaja Trefwoorden: Leven - Luisteren - Vrede - Zoeken

Gods macht in ons leven

God zoekt ons zodat Hij ons krachtig kan bijstaan.
Bijbelboek: 2 Kronieken Trefwoorden: Leven - Macht - Zoeken