Stralen zonder sluier

Een sluier is bedoeld om iets te bedekken, zoals bijvoorbeeld een bruid haar gezicht bedekt voor haar aanstaande man.

Wie een sluier over zijn hart heeft kan bepaalde dingen niet begrijpen. Zodra je, door de Heilige Geest, de sluier laat wegnemen, ga je stralen en steeds meer lijken op Zijn stralende heerlijkheid.

16 Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. 17 Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. 18 Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

2 Korintiërs 3:16-18 (NBV)

De sluier weggenomen

Ieder mens heeft een sluier, een bedekking, op zijn of haar hart waardoor geestelijke dingen over God en Zijn reddingsplan niet begrepen kunnen worden. In vers 16 staat dat telkens als iemand zich tot God bekeert, deze sluier wordt weggenomen. Er komt nieuw inzicht. Geestelijke dingen kunnen vanaf dat moment begrepen worden, soms direct en soms na wat uitleg.

Bekering geeft vrijheid

In vers 17 wordt uitgelegd dat als iemand zich tot de Heer wendt, ofwel zich bekeert tot God, hij zich in feite op de Heilige Geest van God richt. Het is immers de Heilige Geest Die mensen overtuigt van zonde (Johannes 16:8). Hij is Christus' plaatsvervanger op aarde (Johannes 14:16-17). Mensen worden door de Geest van God overtuigd. Ze bekeren zich tot God door een beroep te doen op het offer van de Zoon, Jezus Christus. Door de Geest worden ze opnieuw (geestelijk) geboren.

En dan is er vrijheid! Een vrijheid om Hem te dienen, omdat we niet meer slaaf zijn van de zonde (vergelijk Galaten 5:1).

Hem zien doet ons stralen

Nu we opnieuw geboren zijn, geen sluier meer over ons hart hebben en vrij zijn om onze God te dienen, mogen we Hem aanschouwen. Geen mens heeft ooit God gezien, maar door de Here Jezus Christus mogen we Hem werkelijk leren kennen (zie Johannes 1:18). De Heilige Geest begint dan aan iets nieuws in ons leven. Hij gaat ons veranderen.

Door het zien van God, door het leren kennen van Zijn Persoon, gaan we veranderen. We gaan steeds meer op onze Heer  lijken. Hoe? Vers 18 zegt dat we naar de luister van dat beeld (van God) worden veranderd. In andere vertalingen staat: Van heerlijkheid tot heerlijkheid. We gaan steeds meer stralen!

Keer je steeds weer tot God, laat Zijn Geest de sluier over je hart wegnemen. Het brengt vrijheid, het verandert je leven. Ga stralen voor Hem!