Overzicht van thema's

Actief en aan kettingen

Demonen zijn engelen, die ooi de keus hebben gemaakt voor Satan en tegen God. Ze zijn nog steeds actief in deze wereld. Maar, ze zijn door God veroordeeld en, hoewel actief, aan kettingen gebonden.
Bijbelboek: 2 Petrus Trefwoorden: Demonen - Macht - Oordeel - Vrijheid

Bevrijd om echt vrij te zijn

Toen Jezus Christus, de Zoon van God, geboren zou worden als mens in deze wereld, werd door een engel aan Jozef verteld dat Hij een bevrijder zou zijn.
Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Bevrijding - Vergeving - Vrijheid

Verdrijf de vijanden

Jozua had het volk Israël het beloofde land binnengebracht. Na zijn dood kregen de 12 stammen de opdracht om ieder hun deel in bezit te nemen, en de volkeren te verdrijven of zelfs te vernietigen.
Bijbelboek: Richteren Trefwoorden: Overgave - Vijand - Vrijheid - Zonde

De smalle weg

De weg naar het leven is een smalle weg. De Here Jezus zegt hierover dat slechts weinig mensen deze weg weten te vinden.
Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Keus - Vrijheid

Het loon en de oogst

In het leven van vandaag werken we. We zaaien als het ware voor een oogst. Die oogst wordt binnengehaald in ons volgende leven; het eeuwige leven.
Bijbelboek: Romeinen Trefwoorden: Leven - Nieuwe ik - Oude ik - Vrijheid - Zonde