Mensen die gaan leven

Wie zonder God leeft, zal zonder God sterven en voor altijd zonder God zijn. Dit juicht God echter niet toe! Hij verlangt ernaar die mens het leven te geven!

23 Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet? - spreekt God, de HEER. Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft.

Ezechiël 18:23 (NBV)

"Slechte mensen"

Slechte mensen zijn in dit stukje mensen die leven zonder rekening te houden met God en met Zijn regels. God is goed en Zijn regels houden ons op de goede weg. Wie zijn regels niet naleeft, kan geen goede dingen doen. Die mensen moeten sterven zonder hoop, zonder toekomst met God. De Israëlieten vonden dit een harde boodschap. "De wegen van de Heer zijn onrechtvaardig," zeggen ze in Ezechiël 18:25.

Gods antwoord in datzelfde vers is duidelijk. Wie slecht doet, is zélf onrechtvaardig. Wanneer iemand naar Gods goede wetten wil leven, zal hij ook het leven ontvangen.

Eigen keus

Mensen maken een eigen keus in de weg die ze willen bewandelen.

30 Ik zal iedereen beoordelen naar de weg die hij gegaan is - spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer, bega geen misdaden meer, anders brengt jullie schuld je ten val. 31 Breek met het zondige leven dat jullie hebben geleid, en vernieuw je hart en je geest. Dan hoeven jullie niet te sterven, Israëlieten! 32 Want de dood van een mens geeft me geen vreugde - spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef!

Ezechiël 18:30-31 (NBV)

We worden beoordeeld naar de weg die we gaan. Daarom roept God ons op om tot inkeer te komen, ons te bekeren. Dat kunnen we zelf doen. Wanneer wij ons bekeren - tot inkeer komen en geen misdaden meer begaan - zal God ons leven geven!

Breken met zonde

Alleen woorden zijn niet genoeg. Niet iedereen die "Here, Here" zegt zal dat leven ontvangen. Alleen Hij die de wil van de Vader in de hemel doet. God vindt geen vreugde in de dood van een mens. Hij wil dat we tot inkeer komen, breken met de zonde en van Hem nieuw leven, eeuwig leven ontvangen!

Deze boodschap uit het Oude Testament is nog steeds actueel. Door tot inkeer te komen, en de Here Jezus Christus te vertrouwen voor de vergeving van onze zonden, zullen we eeuwig leven ontvangen. Dat vernieuwt ons hart en onze geest! Welke weg gaat u?

Bijbelboek: Ezechiël Trefwoorden: Bekering, Berouw, Keus, Leven, Vergeving