Overzicht van thema's

Wat we waren, wat we zijn

Wie op Jezus Christus vertrouwt voor Vergeving en eeuwig leven, kan duidelijk een lijn trekken tussen wat we waren en wat we zijn.
Bijbelboek: 1 Korintiërs Trefwoorden: Heiliging - Nieuw leven - Rechtvaardiging - Volgen

Let op de volgorde

Jezus Christus roept mensen om Hem te volgen. Dat houdt in dat die mensen loslaten waar ze mee bezig zijn, besluiten nemen, en er voor gaan.
Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Discipelschap - Keus - Volgen

Volgen, maar niet klakkeloos

De kudde van de Goede Herder wordt opgeroepen om de bekende stem te volgen. De Opperherder heeft lokale leiders in Zijn kudde aangesteld (oudsten/ouderlingen).
Bijbelboek: Handelingen Trefwoorden: Bijbel - Herder - Volgen