Overzicht van thema's

Aansporing voor Gods werkers

Wanneer Paulus in Rome in de gevangenis zit en denkt dat hij binnenkort als martelaar zal sterven, stuurt hij zijn medewerker Timoteüs een bemoedigende brief.
Bijbelboek: 2 Timoteüs Trefwoorden: Bemoediging - Opdracht - Roeping - Toewijding - Vertrouwen

Altijd een stapje verder

Wie een volgeling van Jezus Christus wil zijn, zal zich anders moeten gedragen dan mensen die een ander of zichzelf volgen.
Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Liefde - Toewijding