Overzicht van thema's

Op je rechten staan

Het is heel menselijk, en misschien ook wel heel Nederlands, om op je rechten te staan. Als we gelijk hebben, willen we graag waar we recht op hebben. Christus leert ons om het anders te doen.
Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Bereidheid - Geld - Lijden - Vijand

De tijd van lijden is dichtbij

In Nederland kennen we dat nog niet zo goed, lijden om Christus wil. Maar die tijd lijkt snel dichterbij te komen.
Bijbelboek: 1 Petrus Trefwoorden: Beproeving - Lijden - Vervolging