Ezechiël

Ezechiël behoort tot de Grote Profeten. Het is het 26ste boek van het Oude Testament.

Vreemdelingenpolitiek in de Bijbel

Wanneer het volk van God, na ballingschap, terugkeert in zijn eigen land, moet dat land eerlijk worden verdeeld. Vreemdelingen die onder hen wonen krijgen daarbij ook een deel.
Bijbelboek: Ezechiël Trefwoorden: Eerlijk - Israël - Vreemdeling

Mensen die gaan leven

Wie zonder God leeft, zal zonder God sterven en voor altijd zonder God zijn. Dit juicht God echter niet toe! Hij verlangt ernaar die mens het leven te geven!
Bijbelboek: Ezechiël Trefwoorden: Bekering - Berouw - Keus - Leven - Vergeving