Overzicht van thema's

Kracht voor evangelisatie

Wanneer we mensen het evangelie vertellen, het goede nieuws over verlossing door Jezus Christus, gaat het niet alleen om onze woorden.