Overzicht van thema's

Wat we waren, wat we zijn

Wie op Jezus Christus vertrouwt voor Vergeving en eeuwig leven, kan duidelijk een lijn trekken tussen wat we waren en wat we zijn.
Bijbelboek: 1 Korintiërs Trefwoorden: Heiliging - Nieuw leven - Rechtvaardiging - Volgen

Waarom de Heer met ons eet

Toen de Here Jezus eens te gast was bij een tollenaar, rieoen de godsdienstige leiders van die tijd dat het niet juist was Hij met zondaars en tollenaars at. Maar, de Heer doet het nog steeds. Waarom?
Bijbelboek: Marcus Trefwoorden: Rechtvaardiging - Vergeving - Verwachting - Zondaar

Gods Koninkrijk praktisch gemaakt

In Romeinen 14:17 vat Paulus samen wat het Koninkrijk van God heel praktisch betekent voor Christenen van vandaag.
Bijbelboek: Romeinen Trefwoorden: Blijdschap - Koninkrijk - Rechtvaardiging - Vrede

Op weg naar het licht

Wij zijn geroepen tot Gods wonderbaar licht (dat staat in 1 Petrus 2:9). De weg daar naartoe is ook vol licht, dat steeds meer toeneemt.
Bijbelboek: Spreuken Trefwoorden: Licht - Rechtvaardiging - Stralen

Strijd en moeite

Wat is het gevolg van strijd in ons leven? Is er een beloning? Kan er iets fout gaan?
Bijbelboek: 2 Timoteüs Trefwoorden: Moeite - Overwinning - Rechtvaardiging - Strijd