Overzicht van thema's

Vertrouwd zijn met Gods naam

Wie is vertrouwd met de naam van God? Er zijn mensen die dagelijks vloeken en Gods Naam gebruiken. Er is ook nog een andere manier om met Gods naam vertrouwd te zijn.
Bijbelboek: Psalmen Trefwoorden: Bescherming - Bevrijding - Kennis - Liefde - Redding

Alles aanwezig voor een vroom leven

Het woord vroom klinkt in onze tijd misschien heilig of overdreven. Maar een leven dat dankzij Gods hulp goede vrucht voortbrengt en dat God de eer geeft is een vroom leven.
Bijbelboek: 2 Petrus Trefwoorden: Kennis - Macht - Nieuwe schepping - Vrucht dragen

God toont Zijn grootheid

Wanneer God Zijn grootheid laat zien, zullen mensen soms bang zijn voor de confrontatie. God laat niet alleen Zijn heerlijkheid zien zodat we Hem aanbidden, maar soms ook om ons te waarschuwen.
Bijbelboek: Exodus Trefwoorden: Grootheid - Heilig - Kennis - Zonde

Overwinnen is mogelijk

Goed nieuws voor wie denkt dat zijn leven hopeloos, verloren of nutteloos is. Het is mogelijk een overwinnend leven te leven omdat we alles hebben ontvangen wat we daarvoor nodig hebben.
Bijbelboek: 2 Petrus Trefwoorden: Belofte - Kennis - Nieuwe schepping - Overwinning