Overzicht van thema's

Je liefde en trouw merkbaar

We horen over jouw liefde en trouw! Wat mooi als mensen dat over ons zouden zeggen. Dit is precies wat Paulus zei in zijn brief aan zijn medewerker Filemon.
Bijbelboek: Filemon Trefwoorden: Gehoorzaamheid - Geloof - Getuigenis - Liefde

Genade is zwijgen en juichen

Er is veel geschreven over genade. Ze wordt bijvoorbeeld omschreven als Gods welwillende toewending naar de mens. Een andere mooie beschrijving vinden we in het boek van de profeet Sefanja.
Bijbelboek: Sefanja Trefwoorden: Genade - Juichen - Liefde - Zwijgen

Vertrouwd zijn met Gods naam

Wie is vertrouwd met de naam van God? Er zijn mensen die dagelijks vloeken en Gods Naam gebruiken. Er is ook nog een andere manier om met Gods naam vertrouwd te zijn.
Bijbelboek: Psalmen Trefwoorden: Bescherming - Bevrijding - Kennis - Liefde - Redding

Altijd een stapje verder

Wie een volgeling van Jezus Christus wil zijn, zal zich anders moeten gedragen dan mensen die een ander of zichzelf volgen.
Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Liefde - Toewijding

Samen de wet van Christus naleven

De titel van deze studie is misschien vreemd. Christenen zijn door genade behouden en hoeven toch geen wet meer te vervullen?
Bijbelboek: Galaten Trefwoorden: Hoogmoed - Liefde - Wet - Zorg