Beloften bij terugkeer naar God

Wie naar God terugkeert kan verzekerd zijn van grote zegeningen. Velen kennen bijvoorbeeld het verhaal van Jezus over de verloren zoon die terugkeert naar zijn vader (Lucas 15:20-24). God verheugt zich op de terugkomst van een verloren zoon. In het Oude Testament lezen we over de terugkeer van het volk Israël, over Gods blijdschap daarover en over de zegeningen die erop volgden.

10 Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. 11 Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 12 Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. 13 Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.

Jeremia 29:10-13 (NBV)

Het volk Israël is koppig en luistert niet naar God. Daarom staat God toe dat het volk door een vreemde koning weggevoerd wordt naar een vreemd land, Babel. In deze Bijbelpassage zien we dat God vooraf al vertelt dat het volk na zeventig jaar weer zal terugkeren.

God zal omzien

Dan zal Ik naar jullie omzien, zegt God. Dat betekent niet dat God in die zeventig jaar niet naar ze heeft omgezien. Het betekent wel dat dit omzien eindelijk beantwoord zal worden door Israël. Het volk zal zich bekeren - omkeren - en het omzien wordt weer wederzijds.

God opent een weg terug

Er is altijd een weg terug naar God. Zelfs als we het onszelf onmogelijk hebben gemaakt om terug te keren, dan zal God Zelf de weg maken. Het volk Israël kon natuurlijk niet zomaar weglopen uit Babel. Maar God heeft grote wonderen gedaan waardoor ze met toestemming van de koning vertrokken, hun tassen gevuld met rijkdom.

God heeft ook nu voor ons de weg geopend om terug te keren naar Hem. Die weg is Jezus Christus. Sinds Hij aan het kruis leed en stierf voor onze zonden, is het voor iedereen mogelijk geworden de weg naar God terug te vinden en bij God te komen (vergelijk Johannes 14:6).

God geeft geluk en hoop

Voor wie terugkeert naar God geeft Hij geluk en hoop. Dat zijn twee zaken die in onze wereld zeer schaars zijn. In een andere vertaling staat in de plaats van geluk het woord vrede. Ook al zo zeldzaam.

Het mooie van het geluk dat God geeft is dat het niet tijdelijk is. Geluk in de wereld, als je het vindt, duurt vaak maar even. Het is broos en kan heel makkelijk ontnomen worden. Het geluk, de vrede en de hoop die van God komen zijn blijvend. Ze verzekeren de toekomst. Uw toekomst!

Het terugkeren naar God heeft daarom alles te maken met onze eeuwige toekomst.

Bijbelboek: Jeremia Trefwoorden: Bekering, Belofte, Geluk, Hoop, Toekomst, Vrede