Overzicht van thema's

Ken je positie

Soms weten we niet zo goed wat we als christen kunnen zeggen of doen in bepaalde situaties.
Bijbelboek: Daniël Trefwoorden: Keus - Respect - Wijsheid

Let op de volgorde

Jezus Christus roept mensen om Hem te volgen. Dat houdt in dat die mensen loslaten waar ze mee bezig zijn, besluiten nemen, en er voor gaan.
Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Discipelschap - Keus - Volgen

Het Koninkrijk in de eindtijd

De zeven gelijkenissen over het Koninkrijk van de hemel wordt afgesloten met een beeld over het Koninkrijk in de eindtijd. Hoe loopt het af?
Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Eeuwigheid - Eindtijd - Keus - Oordeel - Vergeving

Als anderen onze God willen volgen

Soms gebeurt er wat, wanneer mensen, die hun eigen leven hebben, en misschien wel hun eigen god, ons ontmoeten. Iemand die Jezus Christus in ons ziet, kan besluiten om Hem ook te willen volgen.
Bijbelboek: Ruth Trefwoorden: Evangelisatie - Keus - Overgave - Voorbeeld

De smalle weg

De weg naar het leven is een smalle weg. De Here Jezus zegt hierover dat slechts weinig mensen deze weg weten te vinden.
Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Keus - Vrijheid