Overzicht van thema's

De hoge positie van een nederig mens

We zien om ons heen dat mensen zoeken naar hoge posities. Dit gaat vaak samen met rijkdom en invloed. In Gods Koninkrijk is het precies andersom.
Bijbelboek: Jakobus Trefwoorden: Invloed - Nederigheid - Rijkdom - Trots

Rijkdom

We horen van mensen dat, als je rijk wilt worden, je hard moet werken. De onderstaande tekst heeft daar een bijzondere mening over.
Bijbelboek: Spreuken Trefwoorden: Geestelijk - Rijkdom - Zegen

Soorten rijkdom

Wat heb je aan rijkdom? Waar komt het vandaan? Wat levert het op?
Bijbelboek: 1 Timoteüs Trefwoorden: Geven - Hoop - Rijkdom - Toekomst