Overzicht van thema's

Intimiteit met God

God heeft ons geroepen tot gemeenschap met Jezus Christus, Zijn Zoon. Is dat mogelijk, en hoe werkt dat dan?
Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Intimiteit - Relatie

Leven voor de Bekende

God laat in de Bijbel zien Wie Hij is en roept ons op om in een intieme relatie met Hem te leven en Zijn wegen te bewandelen.
Bijbelboek: Genesis Trefwoorden: Almachtig - Gehoorzaamheid - Openbaring - Relatie

Niet kunnen maar kennen

In onze samenleving is het belangrijk dat je iets kunt. Op een feestje vraag je aan een onbekende al snel: Wat doe je? Wat veel belangrijker is dan kunnen, is kennen. Wie ken je?
Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Geloof - Genade - Godsdienst - Relatie - Vrucht dragen

Kleine zonden met grote invloed

Wie dit leest is waarschijnlijk geen terrorist of beroepsdief. We zijn meestal wel af van de grotere zonden in ons leven. Als we denken dat kleine zonden niet belangrijk zijn, hebben we het mis.
Bijbelboek: Hooglied Trefwoorden: Invloed - Relatie - Zonden

Relatie of religie

Zijn wij aanhangers van de Christelijke religie, of hebben we een relatie met de God Die hemel en aarde heeft gemaakt? Voor sommigen is het verschil niet duidelijk.
Bijbelboek: Exodus Trefwoorden: Beproeving - Relatie - Religie