Strijd en moeite

Wat is het gevolg van strijd in ons leven? Is er een beloning? Kan er iets fout gaan?

De apostel Paulus staat op een punt in zijn leven dat hij terugkijkt. Dan schrijft hij aan zijn vriend Timoteüs het volgende.

6 Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten, het moment waarop ik heenga nadert. 7 Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. 8 Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.

2 Timoteüs 4:6-8 (NBV)

Volharding in de strijd

Wanneer we terugkijken naar wat we hebben meegemaakt, kan blijken dat ons leven vol strijd was. De moeite kan soms zwaar wegen. Het is tot nog toe mogelijk geweest om vol te houden en te blijven staan.

De strijd waar het in dit Bijbelgedeelte om gaat heeft te maken met het verkondigen van het evangelie. Er zijn door Paulus nieuwe gemeenten gestart, veel mensen tot geloof gekomen en nieuwe leiders getraind. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Maar, het is een goede strijd. Wanneer we ons leven inzetten voor God mogen we weten: Dit werk is moeilijk, maar het is goed.

Geloof behouden

Het is goed om regelmatig een vinger aan onze geestelijke pols te houden en te meten hoe het met ons geloof gaat. Wanneer we door moeiten heen ons geloof behouden zullen we waarschijnlijk ontdekken dat het sterker geworden is. Geloof groeit niet wanneer het in een luie stoel ligt of in de watten wordt gelegd. Geloof groeit tegen de verdrukking in.

Een krans als beloning!

Wanneer we vooruit kijken zien we wat ons te wachten staat. De krans van de gerechtigheid betekent dat we straks rechtvaardig voor Gods troon mogen staan. Geen veroordeling, geen straf, maar een krans (vergelijk Romeinen 8:1 en Openbaring 4:4).

Deze krans krijgen we niet op basis van ons goede werk, maar op basis van ons geloof, dat dwars door strijd en moeite behouden is gebleven. We werken niet voor ons behoud, maar voor onze Koning.

Ons leven met God mag dan wel een strijd zijn, zo nu en dan, maar ons geloof hoeft er niet onder te lijden. Onze gerechtigheid is reeds verzekerd. Daarom voeren we deze strijd uit liefde voor Hem.

Bijbelboek: 2 Timoteüs Trefwoorden: Moeite, Overwinning, Rechtvaardiging, Strijd