Waarom de Heer met ons eet

Toen de Here Jezus eens te gast was bij een tollenaar, riepen de godsdienstige leiders van die tijd dat het niet juist was dat Hij met zondaars en tollenaars at. Maar, de Heer doet het vandaag de dag nog steeds. Waarom?

En toen de schriftgeleerden der Farizeeën Hem met de zondaars en tollenaars zagen eten, zeiden zij tot zijn discipelen: Waarom eet Hij met de tollenaars en zondaars? En Jezus hoorde het en zeide tot hen: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars

Marcus 2:16-17 (NBG)

Het antwoord van de Here Jezus op het vraag van de godsdienstige leiders is eenvoudig. "Ik ben niet gekomen voor rechtvaardigen maar voor zondaars".

De rechtvaardigen

Rechtvaardigen zijn in de Bijbel mensen, die recht kunnen staan tegenover God. Er staat niets tussen hen en God in. Met de rechtvaardigen worden in deze passage spottend de schriftgeleerden bedoeld. De Here Jezus zegt hier eigenlijk: als jullie denken dat je geen zonden hebt, dat je rechtvaardig bent, dan heb je Mij ook niet nodig.

Mensen die in eigen ogen rechtvaardig zijn, zullen niet bij God om vergeving vragen. Zij zullen het ook niet kunnen ontvangen, omdat ze vertrouwen op hun eigen gerechtigheid. Daarom zegt de Heer: "Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen".

De zondaars

Zondaars zijn mensen die zich afgekeerd hebben van Gods weg en een eigen weg gekozen hebben. Het mooie nieuws voor zondaars is - zegt de Bijbel - dat er een weg terug is, naar God toe. Een zondaar die zich tot God keert, door te vertrouwen op het offer van Jezus Christus aan het kruis, ontvangt vergeving! Dat bedoelt de Here Jezus wanneer Hij zegt dat zieke mensen een geneesheer nodig hebben.

Voor zulke mensen, die het verwachten van Christus, geldt dat de Heer Zelf bij hen binnen wil komen en maaltijd met hen wil houden. Dat betekent dat Jezus Christus, door Zijn Heilige Geest, in die persoon wil komen wonen en Zijn leven met hem wil delen. Wat een goed nieuws!

De maaltijd

In Openbaring zien we dat de Heer Jezus nog steeds bij ons binnen wil om maaltijd met ons te houden. Dit staat in het laatste Bijbelboek.

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Openbaring 3:20 (NBG)

Het gaat in dat stukje eigenlijk om de hele gemeente, maar het principe is hetzelfde: Wie zijn gerechtigheid van Hem verwacht, mag met Hem omgaan.

De Here Jezus klopt aan de deur. Als je weet dat je genezing (vergeving dus) nodig hebt, mag je de deur openen. Door het bloed van Jezus Christus mag je vergeving ontvangen. Hij komt binnen en het leven zal nooit meer hetzelfde zijn.

Bijbelboek: Marcus Trefwoorden: Rechtvaardiging, Vergeving, Verwachting, Zondaar