Gods Koninkrijk praktisch gemaakt

Een ingewikkeld geestelijk begrip in enkele woorden samenvatten, daar is Paulus erg goed in. In Romeinen 14:17 vat hij samen wat het Koninkrijk van God betekent voor Christenen van vandaag.

Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.

Romeinen 14:17 (HSV)

Geen aardse zaak

Het Koninkrijk van God is niet een aardse zaak. Het gaat niet om eten of om drinken, om ons lichaam of om voedsel, om ons plezier of ons geluk.

De verzen hiervoor heeft Paulus uitgebreid gesproken over voedselwetten en hoe mensen elkaar daarover niet moeten veroordelen. We kunnen Gods Koninkrijk niet aan deze wereld laten zien als we ons daarmee bezig houden.

Gerechtigheid, vrede en blijdschap

Waaruit bestaat Gods Koninkrijk dan wel? Allereerst uit gerechtigheid, want God is daar de rechtvaardige Koning. Over wie? Over Christenen die door God zijn gerechtvaardigd door het geloof in Jezus Christus (Romeinen 1:17 en 3:23).

Het bestaat ook uit vrede, want we hebben ook vrede met God gekregen (zie Romeinen 5:1). Deze vrede met de Koning mag onze harten en gedachten bewaken (Filippenzen 4:7). Die vrede is er altijd, wat de omstandigheden ook zijn. Die door God beloofde vrede is namelijk geestelijk en zit diep in ons hart.

Verder bestaat Gods Koninkrijk ook uit blijdschap. Wie door te vertrouwen op de Here Jezus bij dit Koninkrijk hoort, mag altijd blijdschap kennen. Ook wanneer de omstandigheden daar niet naar zijn. We hebben immers eeuwige verlossing ontvangen. We mogen ons ook altijd verblijden in Gods nabijheid.

Geen woorden maar kracht

In een andere brief geeft Paulus een andere samenvatting van het Koninkrijk van God.

Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht.

1 Korintiërs 4:20 (HSV)

Het Koninkrijk van God is op dit moment al op een bijzondere manier aanwezig in deze wereld. In Lucas 17:21 staat: "het Koninkrijk van God is binnen in u" (HSV). Onze eigen gedachten en woorden, waarmee we de plank soms flink mis kunnen slaan, zijn daarbij niet belangrijk. Het Koninkrijk van God in de harten van Christenen mag zichtbaar worden in deze wereld, door de kracht van de Heilige Geest.

Gods Koninkrijk, dat op deze manier zichtbaar wordt in deze wereld, is geen aardse zaak maar Gods hemelse genade. Dat we daarin een instrument mogen zijn, mag ons, gerechtvaardigden uit het geloof, vervullen met vrede en blijdschap!

Bijbelboek: Romeinen Trefwoorden: Blijdschap, Koninkrijk, Rechtvaardiging, Vrede