Galaten

Galaten behoort tot de Brieven van Paulus. Het is het negende boek van het Nieuwe Testament.

Herstel elkaar

Christenen wandelen samen op dezelfde Weg. Ze mogen elkaar helpen om steeds op dat juiste pad te blijven. Ze mogen elkaar adviseren en corrigeren; elkaar herstellen.
Bijbelboek: Galaten Trefwoorden: Geest - Herstel - Verantwoordelijkheid - Zachtmoedig

Word niet moe om goed te doen

Telkens wanneer we iets doen, zeggen of besluiten, maken wij bewust of onbewust een keuze, namelijk om onze daden en besluiten voor onszelf te doen of voor God.
Bijbelboek: Galaten Trefwoorden: Eeuwigheid - Goede werken

Goede oogst voor wie goed zaaien

De kwaliteit van de oogst van een boer is afhankelijk van het zaait dat wordt gezaaid. Maar er is nog iets belangrijks dat meespeelt. Waar wordt gezaaid?
Bijbelboek: Galaten Trefwoorden: Eeuwigheid - Geest - Goede werken - Zaaien

De wereld en ik

We leven in deze wereld, maar zijn we ook van deze wereld? Hoeveel invloed heeft de wereld, met alles wat er aangeboden wordt, op ons leven?
Bijbelboek: Galaten Trefwoorden: Koninkrijk - Kruis - Nieuwe ik - Oude ik - Wereld - Zonde

Samen de wet van Christus naleven

De titel van deze studie is misschien vreemd. Christenen zijn door genade behouden en hoeven toch geen wet meer te vervullen?
Bijbelboek: Galaten Trefwoorden: Hoogmoed - Liefde - Wet - Zorg

Mijn nieuwe ik

Hoe gaan we met ons nieuwe ik om?
Bijbelboek: Galaten Trefwoorden: Nieuwe ik - Wedergeboorte

Mijn oude ik

Waar is ons oude ik gebleven toen we opnieuw geboren werden?
Bijbelboek: Galaten Trefwoorden: Oude ik - Wedergeboorte