Samen de wet van Christus naleven

De titel van deze studie is misschien vreemd. Christenen zijn door genade behouden en hoeven toch geen wet meer na te leven?

1 Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. 2 Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. 3 Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf.

Galaten 6:1-3 (NBV)

Het rechte pad

Vers 1 spreekt over het rechte pad. Iemand die een misstap heeft begaan is van dat pad afgeweken. Mensen die door de Geest worden geleid (andere vertalingen spreken over geestelijke mensen) kunnen zo iemand weer terugbrengen naar dat rechte pad.

Afwijken van dat pad is een misstap. Op dat pad wandelen is in feite de wet van Christus vervullen. Wij mogen mensen helpen de wet van Christus na te leven door hen de weg te wijzen. Dat is niet alleen voor dominees en voorgangers maar voor iedereen die door Gods Geest geleid wordt (vergelijk Romeinen 8:14).

De wet van Christus

In vers twee zien we hoe de wet van Christus nageleefd kan worden. Bijvoorbeeld door elkaars lasten te dragen. Dat kun je alleen maar samen doen. In de NBG '51 vertaling staat dat we elkaars moeilijkheden moeten verdragen. Dat kunnen we alleen maar doen wanneer we elkaar liefhebben. Met liefhebben leven we de wet van Jezus Christus na. De Heer beschrijft Zijn wet als volgt.

37 Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.

Matteüs 22:37-38 (NBV)

De wet van Christus is de wet van de liefde. Wie liefheeft vervult Gods wet. Tegen dat soort mensen is de wet niet (zie Galaten 5:23).

Waarschuwing tegen hoogmoed

Vers 3 gaat verder waar vers 1 ophoudt. Geestelijke mensen mogen anderen, die een misstap begaan hebben, helpen. Ondertussen moeten we, wanneer we anderen helpen, oppassen dat we zelf niet tot misstappen worden verleid. In vers 3 gaat de waarschuwing nog verder. We mogen ons niet verheffen boven onze broer of zus die we een misstap zien begaan. Als we denken dat we beter zijn dan zij, dan bedriegen we onszelf.

Door samen de weg van Gods liefde te bewandelen, elkaar te wijzen op deze weg en op te passen zelf niet naast deze weg te geraken, leven we met elkaar de wet van Christus na. Het is een hele uitdaging om daar te wandelen. Het is ook een grote bemoediging dat we elkaar juist daar in eerlijkheid ontmoeten.

Bijbelboek: Galaten Trefwoorden: Hoogmoed, Liefde, Wet, Zorg