Vertrouwd zijn met Gods naam

Wie is er vertrouwd met de naam van God? Er zijn mensen die dagelijks vloeken en Gods naam gebruiken. Er is ook een andere manier om met Gods naam vertrouwd te zijn. Een manier waarin liefde voor God op de eerste plaats staat.

14 "Ik zal bevrijden wie mij liefheeft
en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.
15 Roep je mij aan, ik geef antwoord,
in de nood zal ik bij je zijn,
je bevrijden en met roem overladen,
16 je overvloed geven van dagen.
Ik zal je redding zijn."

Psalm 91:14-16 (NBV)

Liefde en bevrijding

God kennen en van God houden is niet hetzelfde. In dit laatste stuk van Psalm 91 zegt God: Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft. Dit gaat twee kanten op. Wie van God houdt om Wie Hij is, wordt bevrijd. En tegelijkertijd zal wie bevrijd wordt door God weer meer van Hem gaan houden (vergelijk Lucas 7:47).

Kennen en bescherming

Wie veel van God heeft leren houden, door Hem aan te roepen (vers 15) en op Hem te vertrouwen, is vertrouwd geraakt met Zijn naam. Door God te kennen zoals Hij is, ontvangen we de belofte van Zijn bescherming.

Zijn naam is immers Wonderbaarlijk, Redder, Verlosser en Eeuwige. Hij is de Beschermer van Zijn volk. Ook voor ons geldt die belofte.

Aanroepen en redding

Wanneer we God aanroepen zal Hij ons antwoord geven, staat in vers 15. Hij geeft onder andere redding (vers 16). Dit is de kern van het Evangelie, het goede nieuws. Wie Hem aanroept zal worden gered van zonden en voor eeuwig bij Hem mogen zijn (vergelijk Handelingen 2:21).

Raak steeds meer vertrouwd met Gods naam door Hem te kennen in al uw wegen; door Hem te betrekken in alles wat u doet. Dan zal Hij uw paden rechtmaken (Spreuken 3:6).

Bijbelboek: Psalmen Trefwoorden: Bescherming, Bevrijding, Kennis, Liefde, Redding