Het Koninkrijk in de eindtijd

De zevende en laatste gelijkenis over het Koninkrijk van de hemel, die we vinden in hoofdstuk 13 van Matteüs, schetst een beeld over het Koninkrijk in de eindtijd. Hoe loopt het af?

47 Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. 48 Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid. 49 Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, 50 en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden.

Matteüs 13:47-50 (NBV)

Het sleepnet

Op een dag, die door de Bijbel de voltooiing van de wereld wordt genoemd, zal alle vis bij elkaar gebracht worden door een sleepnet. Alle mensen in deze wereld zullen door engelen, die door God gestuurd zijn, verzameld worden. Deze dag komt overeen met de dag dat Jezus Christus terugkomt op deze wereld. Lees hierover Matteüs 25:31 en 32.

De goede en slechte vis

Wanneer de engelen de mensen bij elkaar brengen, worden de kwaadwilligen en de rechtvaardigen van elkaar gescheiden. Dit zijn niet de mensen die goede daden hebben gedaan en de mensen die slecht zijn. Het zijn ook niet de godsdienstige en de minder godsdienstige mensen. Gods gedachten over goede en slechte vis zijn heel anders.

Gods gedachten

Alle mensen zijn kwaadwillig, omdat we allemaal op de één of andere manier er niet op uit zijn om Gods wil te doen, maar onze eigen wil. Het enige onderscheid, waarop we geoordeeld zullen worden, is of we door Jezus Christus gerechtvaardigd zijn. Wie u ook bent, een erg goed mens of juist iemand die denkt dat er geen vergeving voor u mogelijk is, u kunt gerechtvaardigd worden! Niet door goede werken maar door het persoonlijk aanvaarden van het verzoenende offer van Jezus Christus aan het kruis.

Voor deze gerechtvaardigde mens (gerechtvaardigd door Jezus), die vergeving heeft ontvangen, is eeuwig leven met God voorbereid. Wie niet wil kiezen, of bewust tegen kiest, zal de rest van de eeuwigheid jammeren over die verkeerde keus.

Maak het vandaag nog goed met God, en kies voor Jezus. Een keus voor vandaag, en voor altijd!

Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Eeuwigheid, Eindtijd, Keus, Oordeel, Vergeving