Let op de volgorde

Jezus Christus roept mensen om Hem te volgen. Dat houdt in dat die mensen loslaten waar ze mee bezig zijn, besluiten nemen, en er voor gaan.

27 En daarna vertrok Hij en zag een tollenaar, Levi genaamd, bij zijn tolhuis zitten en Hij zeide tot hem: Volg Mij. 28 En hij liet alles achter, stond op en volgde Hem.

Lucas 5:27-28 (NBG)

in de NBV-vertaling, die we normaalgesproken gebruiken, staat dat Levi opstond, alles achter liet en Jezus volgde. Dit lijkt de meest logische volgorde, maar het is niet zoals in de oorspronkelijke (Griekse) tekst staat. Daarom gebruiken we voor deze studie de NBG-vertaling.

Achterlaten

Levi moet kiezen tussen zijn comfortabele leven van rijkdom en het volgen van Jezus. Levi maakt een keuze. Die keus maakt hij in zijn gedachten en in zijn hart. De beslissing om Jezus Christus te volgen wordt genomen en is een feit, nog voordat hij iets gedaan heeft.

De keuze om Jezus te volgen wordt met het verstand en met het hart genomen. Uiterlijke dingen volgen daarop, maar het begint diep van binnen, net als bij Levi. Hij laat alles achter.

Opstaan

Levi staat, nadat hij alles heeft losgelaten, op van zijn stoel. Daarmee zet hij zijn besluit om in daden. De daden bevestigen zijn besluit.

Soms moeten ook wij een zichtbare daad verrichten om aan een besluit kracht te verlenen. Het besluit om bijvoorbeeld iemand werkelijk te willen vergeven, kan bevestigd worden door een bezoek of een kaartje.

Volgen

Levi gaat Jezus Christus volgen. Nadat hij alles (in zijn hart) heeft losgelaten en is opgestaan, slaat Levi een nieuwe weg in. Hij is een volgeling van Christus geworden. Op die weg zal hij regelmatig zijn keus moeten herhalen en bevestigen.

Let op de volgorde. Het besluit wordt geboren in de gedachten, wordt genomen met het hele hart, wordt kracht bijgezet door daden en is daarna een keus die keer op keer opnieuw gemaakt wordt.

Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Discipelschap, Keus, Volgen