Ken je positie

Soms weten we niet zo goed wat we als christen kunnen zeggen of doen in bepaalde situaties. Omstandigheden kunnen ons onzeker maken. Het kennen van de Heer en van het Woord dat Hij ons gegeven heeft, helpt bij het maken van keuzes.

8 Daniël nu nam zich voor, zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijze of met de wijn die de koning placht te drinken; en hij verzocht de overste der hovelingen, dat hij zich niet zou behoeven te verontreinigen.

Daniël 1:8 (NBG)

Daniël kende zijn God. Vanuit dat startpunt nam zijn leven een bijzondere wending. Lees, als het kan, heel hoofdstuk 1 en 2.

Keuzes

In Daniël hoofdstuk 1 vers 8 staat dat Daniël vastbesloten is om zich aan Gods wetten te houden met betrekking tot eten en drinken. Dit doet hij dwars tegen het bevel van de koning in. God zegent hem hierin en geeft Daniël gezondheid, wijsheid en kennis.

Respect

Zonder kruiperig of oneerlijke te zijn weet Daniël hoe hij zich moet gedragen aan het hof van de koning. Dat kun je lezen in hoofdstuk 2:14. Hij benadert iedereen – zoals de overste der hovelingen in 1:8 – met respect. Zo behandelt Daniël ook de koning, vanuit de wetenschap dat hij daarbij een dienaar is van de Koning der koningen (zie Daniël 2:28).

Wij mogen in ons leven weten wie onze koning is en daarom rechtop staan.

Wijsheid

God is wijsheid en geeft graag wijsheid. Wanneer je God kent en naar Zijn woorden luistert, word je wijs. Dit kun je ook lezen in Job hoofdstuk 28:28.

Misschien is de wijsheid die je hoort of leest anders dan je verwacht en is het niet de wijsheid van deze wereld. Maar het is een wijsheid die waar en betrouwbaar is (zie Daniël 2:45).

Bijbelboek: Daniël Trefwoorden: Keus, Respect, Wijsheid