Lucas

Lucas behoort tot de Historische boeken. Het is het derde boek van het Nieuwe Testament.

Omgaan met schuld en schaamte

Bij overtreding van een regel of wet ontstaat schuld. God roept dan op berouw en schenkt vergeving. Schaamte ontstaat wanneer je tekortgeschoten bent. God nodigt dan uit te komen schuilen bij Hem. Hij aanvaardt ons zoals we zijn.
Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Aanvaarding - Schuilen - Vergeving

Blijf niet stilstaan

We kunnen genieten van de mooie woorden van de Heer Jezus en de wonderlijke daden die Hij doet. Toch wil de Heer niet dat we daarbij stil blijven staan. We mogen, samen met Hem, verder met Gods hoofddoel.
Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Bewogenheid - Evangelisatie - Geloof

Werken dichtbij Jezus

Op basis van het bekende verhaal van Martha en Maria, wordt vaak gezegd: Er zijn Martha-christenen en Maria-christenen.
Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Afhankelijkheid - Dienst - Luisteren

God en de vijfde mus

Midden in een verhaal over oordeel en het belijden van Gods Naam, spreekt de Here Jezus over de prijs van een musje.
Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Belijden - Kostbaar - Toeval - Vaderhart - Veiligheid

Let op de volgorde

Jezus Christus roept mensen om Hem te volgen. Dat houdt in dat die mensen loslaten waar ze mee bezig zijn, besluiten nemen, en er voor gaan.
Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Discipelschap - Keus - Volgen

Geloven dat God goed is

Misschien vinden we het vrij makkelijk om te geloven dat God andere mensen kan helpen of zelfs genezen. Maar geloven we dat ook voor onszelf? Geloven we dat onze God echt goed is?
Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Geloof - Goedheid

Hoofdzaak en bijzaak

Voor Jezus Christus was het genezen van mensen en uitdrijven van demonen geen hoofdzaak maar bijzaak. Waar het Hem werkelijk om ging, was mensen vertellen over Gods Koninkrijk.
Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Evangelisatie - Prioriteiten - Wonderen

Omgaan met problemen

Wanneer we in ons leven met problemen te maken krijgen, mogen we Jezus Christus erbij roepen, in Zijn Naam het probleem aanspreken en verwachting hebben.
Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Gebeden - Genezing - Problemen - Vrede

De gezalfde van God

Jezus Christus is de gezalfde van God. Christus is het Griekse woord voor gezalfde. In het Oude Testament, dat geschreven is in het Hebreeuws, staat er Messias.
Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Gezalfde - Messias - Taak

Het gezag van de woorden van Jezus

Een centurio had aan Jezus gevraagd bij hem thuis te komen, om zijn doodzieke slaaf te genezen.
Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Geloof - Gezag - Macht - Woorden