De smalle weg

De weg naar het leven, het eeuwige leven, is een smalle weg. De Here Jezus zegt hierover dat slechts weinig mensen deze weg weten te vinden.

13 Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. 14 Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.

Matteüs 7:13-14 (NBV)

De weg gaat naar de poort

De weg, waarop wij wandelen in ons leven, leidt altijd naar een bepaalde poort. Volgens deze verzen uit de Bijbel gaat een brede weg naar een ruime poort; een smalle weg gaat naar een nauwe poort.

Op die brede weg lopen natuurlijk veel mensen, want dat is makkelijk, comfortabel en misschien wel gezellig. Op de smalle weg lopen minder mensen, omdat de weg minder goed te vinden is. Je bent misschien ook wel anders dan anderen, als je die smalle weg kiest.

De poort gaat naar een soort leven

Op een dag ga je door de poort. Wie door de smalle poort gaat vindt het eeuwige, door God gegeven, leven. Hij of zij wordt opnieuw geboren en  loopt op die manier het Koninkrijk van God binnen. Vanaf dat moment is er vergeving van zonden, de leiding van Gods Geest en is het goedgemaakt met God. Er is vrijheid, hoop, blijdschap.

De ruime poort is de ondergang. Of je daar nu komt door een zondig leven of door een zeer religieus leven, zonder Christus, het kan de mens niet dichter bij God brengen. De weg bij God vandaan is de weg naar de ondergang.

Welke weg bewandelt u? Naar welke poort loopt u? Bent u al door de nauwe poort heen en heeft u eeuwig leven ontvangen? Zie Johannes 3:16 en Johannes 6:40. Door Jezus Christus aan te nemen als Verlosser van uw zonden, loopt u door de nauwe poort Gods Koninkrijk binnen.

Wie de weg kan vinden

Slechts weinig mensen weten de smalle weg en de nauwe poort te vinden, maar, ze kan gevonden worden, namelijk door het aannemen van de Here Jezus Christus als Verlosser. Hij is de weg en Hij is de poort. Wie in Hem gelooft en Hem "ontvangt" mag ook daadwerkelijk een kind van God worden! (Lees Johannes 1:12).

Aan ieder die door deze poort gelopen is, heeft God de opdracht gegeven aan alle mensen te vertellen over Zijn liefde en Zijn goede nieuws, zodat heel veel anderen ook deze weg zullen gaan en deze verlossing mogen ontvangen.

De smalle weg is de weg tot aan de poort van het leven. Vanaf dat moment mogen we, onder de leiding van de Heilige Geest, en binnen de grenzen van Zijn Woord, genieten van het leven dat God ons geeft en anderen op die weg wijzen. De weg die Jezus heet (zie Johannes 14:6).

Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Keus, Vrijheid