Overzicht van thema's

Word niet moe om goed te doen

Telkens wanneer we iets doen, zeggen of besluiten, maken wij bewust of onbewust een keuze, namelijk om onze daden en besluiten voor onszelf te doen of voor God.
Bijbelboek: Galaten Trefwoorden: Eeuwigheid - Goede werken

Wijs omgaan met je goede werken

Jakobus zegt dat onze werken zichtbaar moeten worden, zodat mensen kunnen zien dat we gerechtvaardigd zijn door ons geloof (zie ook Matteüs 5:26). Hoe laten we, op een juiste manier, onze werken zien?
Bijbelboek: Jakobus Trefwoorden: Geloof - Goede werken - Wandel - Wijsheid - Zachtmoedigheid

God toont Zijn Vaderhart

Nehemia is een man die een groot werk voor God deed. Het begon allemaal toen hij inzicht kreeg in Gods Vaderhart.
Bijbelboek: Nehemia Trefwoorden: God - Goede werken - Inzicht - Vaderhart

Goede oogst voor wie goed zaaien

De kwaliteit van de oogst van een boer is afhankelijk van het zaait dat wordt gezaaid. Maar er is nog iets belangrijks dat meespeelt. Waar wordt gezaaid?
Bijbelboek: Galaten Trefwoorden: Eeuwigheid - Geest - Goede werken - Zaaien

Betrouwbaarheid belangrijker dan werken

Wanneer we door Gods goedheid eeuwig leven hebben gekregen, mogen we Hem eren door ons leven voor Hem in te zetten. Daarbij is het niet belangrijk hoeveel we presteren, maar of we betrouwbaar zijn.
Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Betrouwbaar - Dienst - Goede werken