Betrouwbaarheid belangrijker dan werken

Wanneer we door Gods goedheid eeuwig leven hebben gekregen, mogen we Hem eren door ons leven voor Hem in te zetten. Daarbij is het niet belangrijk hoeveel we presteren, maar of we betrouwbaar zijn.

21 Zijn heer zei tegen hem: "Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer."

Matteüs 25:21 (NBV)

De man die deze lovende woorden te horen kreeg, had met 5 talenten, die hij van zijn heer gekregen had, er 5 bijverdiend. Hij werd echter niet geprezen om zijn financiële inzichten of zijn lange werkdagen, maar omdat hij betrouwbaar was gebleken.

Een goede dienaar

In dit verhaal, dat de Here Jezus aan Zijn volgelingen vertelt, krijgen drie mensen dezelfde opdracht, namelijk met de talenten die ze krijgen aan de slag gaan. Dat één van hen meer krijgt dan de ander is niet belangrijk.

De dienaar in vers 21 hierboven heeft vijf talenten gekregen en daarmee 5 talenten bijverdiend (Matteüs 25:20). Hij heeft zijn opdracht serieus genomen, is aan de slag gegaan en wordt daarom een goede dienaar genoemd.

Een trouwe dienaar

De heer in dit verhaal, die zijn dienaren de talenten gegeven had, ging ondertussen zelf op reis. De dienaar had natuurlijk lekker kunnen gaan luieren, of een deel van de talenten voor eigen doeleinden kunnen inzetten. Maar dat blijkt niet het geval te zijn. Al zijn tijd en energie stopte hij in het uitvoeren van de opdracht die hij gekregen had.

In de ogen van de heer was het maar een klein bedrag, zegt ons vers, maar daarmee is de man betrouwbaar omgegaan.

De beloning voor de dienaar

De dienaar heeft door zijn gedrag, laten zien dat hij van zijn heer hield, dat hij hem serieus nam en dat hij hem respecteerde. Zijn heer beloont dit, door hem nu veel meer toe te vertrouwen. En hij mag deelnemen aan het feestmaal van zijn heer.

Wat heeft God óns toevertrouwd? Nemen we dit serieus? Gaan wij hier goed mee om? Bedenk eens hoe geweldig het zal zijn als we later van God te horen krijgen: Goed gedaan, trouwe dienaar. Je bent betrouwbaar gebleken. Kom maar binnen bij Mij.

Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Betrouwbaar, Dienst, Goede werken