God toont Zijn Vaderhart

Nehemia is een man die een groot werk voor God deed. Het begon allemaal toen hij inzicht kreeg in Gods Vaderhart.

1 De woorden van Nehemia, de zoon van Hachalja. Het gebeurde in de maand Chisleu, in het twintigste jaar, toen ik in de burcht Susan was, 2 dat Hanani kwam, een van mijn broers, hij en mannen uit Juda. Ik vroeg hun naar de Joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren, en naar Jeruzalem. 3 Zij zeiden tegen mij: De overgeblevenen, die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. 4 Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad.

Nehemia 1:1-4 (HSV)

Nehemia vraagt hoe het gaat met zijn broeders in Juda en hoort dat het slecht gaat. Dit breekt zijn hart.

Nehemia toont belangstelling

Het eerste dat Nehemia doet, wanneer iemand uit zijn land op bezoek komt, is vragen hoe het gaat met zijn broeders (1:1). God heeft belangstelling voor ons. Het is Zijn Vaderhart dat naar ons uit gaat. Hij is geïnteresseerd in onze vreugde, maar ook in ons verdriet.

Zo wil God dat ook wij belangstelling tonen voor elkaar, voor anderen die in slechte omstandigheden leven. Het is goed om ons in te leven in en betrokken te zijn met de moeite van anderen, zodat Gods vaderlijke bewogenheid ons hart kan raken.

Nehemia huilt

Wanneer hij hoort dat het slecht met ze gaat laat hem dat niet koud. Nehemia huilt (1:4). Dagenlang is hij in gebed en slaat hij maaltijden over. Hij doet dat niet in een soort van zelfmedelijden, of met veel ophef. Met zijn verdriet en vragen is hij voor het aangezicht van God.

God kent verdriet. Wanneer we bewogen raken met andere mensen, mogen we in Zijn aanwezigheid onze gevoelens en gedachten met Hem delen.

Nehemia gaat verder

Het gevolg is dat Nehemia een plan krijgt. Hij gaat niet langzaam vergeten wat hij heeft ontdekt, maar wil deel zijn van de oplossing voor het probleem dat hij doorleefd heeft.

Dit plan gaat hij niet zelf uitwerken. Nehemia gaat luisteren naar God. De tweede studie, in deze serie van drie, gaat over het ervaren van Gods leiding in ons leven.

Bijbelboek: Nehemia Trefwoorden: God, Goede werken, Inzicht, Vaderhart