Wijs omgaan met je goede werken

God heeft ons gered door ons geloof, uit genade. Maar, Jakobus schrijft dat ons geloof zonder werken dood is (2:26). Dat lijkt tegenstrijdig, maar dit gaat niet over werken die we nodig hebben voor onze redding, maar werken die een gevolg zijn van ons geloof.

Jakobus zegt dat onze werken zichtbaar moeten worden, zodat mensen kunnen zien dat we gerechtvaardigd zijn door ons geloof (zie ook Matteüs 5:26). Hoe laten we, op een juiste manier, onze werken zien?

Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid.

Jakobus 3:13 (HSV)

Niet de daden maar de wandel

Jakobus heeft in hoofdstuk 2 gesproken over dood geloof. Dat is geloof dat niets voortbrengt. Het heeft ons niet veranderd en dus ook niet gerechtvaardigd. Er is daarom ook niets zichtbaar naar buiten gekomen.

Nu zegt Jakobus in hoofdstuk 3:13 dat we wijs en verstandig zijn als we een goede levenswandel hebben. Een goede levenswandel is het gevolg van ons geloof in - en onze gehoorzaamheid aan - Jezus Christus. Dit is onze verantwoordelijkheid: Niet alleen geloven in de Here Jezus, maar Hem gehoorzamen en met Hem wandelen; in Zijn voetspoor.

Goede werken zijn een gevolg

Het gevolg van onze wandel met Jezus Christus zijn onze goede werken. Net als een goede waterbron geen slecht water voortbrengt (3:12) en een goede boom geen slechte vruchten (Matteüs 12:33), zo zal onze goede levenswandel goede werken voortbrengen.

Die goede werken mogen zichtbaar worden. Dat kan ook niet anders, want het zijn werken die we doen voor andere mensen, tot eer van God. (Zie voor een aantal voorbeelden Jakobus 1:27, 2:6, 2:16, 4:17).

Zachtmoedigheid en wijsheid

Goede werken, wanneer ze een gevolg zijn van onze wandel met de Here Jezus, mogen zichtbaar zijn voor mensen. Maar daar zijn twee dingen voor nodig: zachtmoedigheid en wijsheid.

Zachtmoedige mensen scheppen niet op over hun werken en treden er niet mee op de voorgrond. We hebben Gods wijsheid nodig om Zijn wil te doen in deze wereld, zonder daarbij de aandacht op onszelf te vestigen.

We mogen God danken voor vergeving door genade, voor verandering door gehoorzaamheid en voor wijsheid om goed om te gaan met onze goede werken. Alle eer aan God!

Bijbelboek: Jakobus Trefwoorden: Geloof, Goede werken, Wandel, Wijsheid, Zachtmoedigheid