Word niet moe om goed te doen

Telkens wanneer we iets doen, zeggen of besluiten, maken wij bewust of onbewust een keuze. We kiezen dan namelijk om onze daden en besluiten voor onszelf te doen of voor God. Dat geldt natuurlijk niet voor bijvoorbeeld de keus welke jas je aandoet, maar wel voor wanneer de keuze - wat je doet of zegt of besluit - bepaalde gevolgen heeft.

8 Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. 9 Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen

Galaten 6:8-9

Het doen of zeggen of besluiten wordt in deze verzen vergeleken met het zaaien van zaad op een akker. Daar komt op een dag iets uit, namelijk een oogst. Zaaien op de akker van je vlees betekent hier dat je doet wat goed (of slecht) is voor je eigen (oude) ik. Zaaien op de akker van de Geest betekent dat je Gods wil zoekt, Gods Koninkrijk en dat het je gaat om Zijn eer.

De slechte gevolgen

Iemand kan, bewust of misschien onbewust, ervoor kiezen om een eigen weg te gaan en besluiten nemen die tegen Gods wil in gaan. Die besluiten lijken voor hem of haarzelf misschien wel goed, maar zullen uiteindelijk slechte gevolgen hebben.

In vers 8 staat dat dan de oogst zal bestaan uit verderf. Het woord verderf heeft te maken met een slechte afloop en met iemands ondergang. Leven voor jezelf en vanuit jezelf, zonder rekening te houden met God, eindigt in je ondergang.

De goede gevolgen

Zaaien op de akker van de Geest, ofwel het zoeken van Gods wil en dat doen, betekent dat je achter Jezus Christus aan gaat en op Zijn weg wandelt. Dat doe je onder de leiding van de Heilige Geest en dat heeft goede gevolgen. Vers 8 heeft het zelfs over eeuwig leven. Dat is een leven samen met God, voor altijd in Zijn nabijheid.

Niet moe worden goed te doen

Hoe wandel je achter Jezus aan? Dat staat in vers 9. Laten we niet moe worden om goed te doen. Dat vers heeft te maken met het vers ervoor, namelijk met zaaien op de akker van de Geest. Jezus volgen is het goede doen.

Het goede doe je niet om door God gered of geliefd te worden, want Hij heeft ons al gered en Hij houdt altijd al van ons. Het goede mogen we doen omdat we nu niet meer voor onszelf leven maar voor de Here Jezus (zie 2 Korintiërs 5:14-15). En dan zal er een mooie oogst komen, wordt er beloofd. Wanneer het eenmaal tijd is, en we doorzetten, zullen we het zien!

Bijbelboek: Galaten Trefwoorden: Eeuwigheid, Goede werken