Goede oogst voor wie goed zaaien

De kwaliteit van de oogst van een boer is afhankelijk van het zaad dat wordt gezaaid. Maar er is nog iets belangrijks dat meespeelt, namelijk wáár het zaad gezaaid wordt.

7 Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 8 Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. 9 Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.

Galaten 6:7-9 (NBG)

Dit Bijbelgedeelte begint met: "Wat een mens zaait zal hij ook oogsten". Dan wordt gesproken over de plaats waar gezaaid wordt, namelijk op de akker van het vlees of op de akker van de Geest.

Een nieuwe akker

Vanaf het moment dat wij zijn wedergeboren hebben we een nieuwe geest. Vanaf dat moment is het mogelijk dingen te doen voor God, terwijl we met onze nieuwe geest rechtstreeks met God in contact staan. We doen ze voor God, door God - Hij werkt door ons heen. We kunnen daarom nu zaaien op de akker van de Geest.

We hebben in ons leven al genoeg gezaaid op de oude akker, die van het vlees. Dat betekent dat we dingen voor onszelf deden, uit egoïstische motieven. Dingen waar we ons nu voor schamen. Dingen die tot onze eigen eer of voor ons eigen voordeel waren. Nu leven we niet meer voor onszelf, maar mogen we leven voor Hem, Die voor ons is gestorven en opgewekt (vergelijk 2 Korintiërs 5:14 en 15).

Nieuw zaad

De daden die we doen, moeten goede daden zijn. In vers 9 van het Bijbelgedeelte staat: "Laten wij niet moede worden goed te doen". Goede daden doen we niet om het eeuwige leven te krijgen, want we zijn gered door genade en niet door goede daden (zie Efeze 2:8).

De goede daden die wij nu mogen doen, zijn goede werken voor God, tot eer van God. Hij heeft die werken voorbereid, zodat wij die zouden doen (zie Efeze 2:10). Onze werken zullen nooit volmaakt zijn, maar wanneer we ze voor God doen, met het verlangen om Hem te eren, kan Hij het omvormen tot het goede zaad, dat gezaaid wordt op de juiste akker.

Nieuwe vrucht

Wanneer we zaaien op de akker van de Geest en niet moe worden het goede voor God te doen, dan zullen we op Gods tijd oogsten. Die oogst bestaat uit eeuwig leven en uit allerlei zaken die geweldige, eeuwige gevolgen hebben! Denk bijvoorbeeld eens aan een gebed voor iemand die niet gelooft. Zelfs na onze dood kan God zo'n gebed verhoren en draagt ons zaaien eeuwig vrucht.

Bijbelboek: Galaten Trefwoorden: Eeuwigheid, Geest, Goede werken, Zaaien