Rechters

Rechters behoort tot de Historische boeken. Het is het zevende boek van het Oude Testament.

Verdrijf de vijanden

Jozua had het volk Israël het beloofde land binnengebracht. Na zijn dood kregen de 12 stammen de opdracht om ieder hun deel in bezit te nemen, en de volkeren te verdrijven of zelfs te vernietigen.
Bijbelboek: Richteren Trefwoorden: Overgave - Vijand - Vrijheid - Zonde

Gods leiding en onze inbreng

Wanneer we God om leiding vragen mogen we de instructies exact opvolgen. We mogen er ook voor kiezen om met eigen inbreng daar iets aan toe te voegen.
Bijbelboek: Richteren Trefwoorden: Leiding - Verantwoordelijkheid - Verstandig