Bevrijd om echt vrij te zijn

Vlak voordat Jezus Christus, de Zoon van God, geboren zou worden als mens in deze wereld, werd door een engel aan Jozef verteld dat Hij een bevrijder zou zijn. De Here Jezus heeft ons inderdaad bevrijd.

21 Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.'

Matteüs 1:21 (NBV)

We zijn vrij, omdat onze zonden zijn vergeven

God zal door Jezus Christus Zijn volk bevrijden van hun zonden. Deze bevrijding betekent dat, wanneer we Jezus Christus als onze Bevrijder aannemen, alle zonden die we hebben gedaan worden vergeven. Lees 1 Johannes 1:7.

We zijn vrij, omdat we verlost zijn van de macht van de zonde

Behalve dat onze zonden vergeven zijn, zijn we ook vrijgemaakt van de macht die de zonde over ons had. In Romeinen 6:6 staat dat het lichaam van de zonde geen macht meer heeft. Dit komt omdat we, toen Jezus Christus gekruisigd werd, zelf ook stierven.

We zijn geen slaaf meer van de zonde.

We zijn vrij, omdat we verlost zijn van de macht van satan

Omdat we bevrijd zijn door Jezus Christus, zijn we ook verlost van de macht die satan over ons leven had (zie Handelingen 26:18). In Kolossenzen 1:13 en 14 staat dat we zijn overgeplaatst vanuit het duistere rijk van de satan naar Jezus' Koninkrijk en daar nu deel van mogen zijn.

Iemand heeft eens gezegd: "Ik zou best willen geloven in een Verlosser, als zijn volgelingen er wat verloster uit zouden zien." Laten we leven als verlosten des Heren, die bevrijd zijn en werkelijk als vrije mensen leven. We laten ons niet opnieuw door iets vastbinden of onderdrukken. Onze geest is vrij en leeft voor onze Bevrijder.

Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.

Galaten 5:1 (NBV)

Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Bevrijding, Vergeving, Vrijheid