Actief en aan kettingen

Demonen zijn engelen, die ooit de keus hebben gemaakt voor Satan en tegen God. Ze zijn nog steeds actief in deze wereld. Maar, ze zijn door God veroordeeld en, hoewel actief, aan kettingen gebonden.

4 Immers, God heeft zelfs engelen die gezondigd hadden niet gespaard maar hen in de Tartarus geworpen. Daar, in de diepste duisternis, blijven ze opgesloten om hun vonnis af te wachten.

2 Petrus 2:4 (NBV)

(In de Statenvertaling en de recente Herziene Statenvertaling staat in plaats van "in de diepste duisternis" de vertaling "aan de ketenen van de duisternis").

Engelen die gezondigd hadden

De Bijbel begint met te vertellen hoe God de hemel en de aarde gemaakt heeft (Genesis 1:1). Met het woord hemel worden hemelwezens inbegrepen. Dat zijn ook de engelen.

In Jesaja 14:12-15 en in Ezechiël 28:12-18 staat beschreven hoe Satan, ook de Morgenster of Lucifer genoemd, zich boven God wil verheffen. De engelen die voor Lucifer kozen, en daarmee zondigden, werden ook in de afgrond geworpen.

In de afgrond en tegelijk op de aarde

Satan wordt, samen met zijn volgelingen, vanwege zijn hoogmoed neergeworpen in het dodenrijk (Jesaja 14:15), zoals ook staat in het bovenstaande vers. Tegelijkertijd is hij ook op aarde (zie Ezechiël 28:17).

Dit betekent dat zij enerzijds actief zijn in deze wereld, waarin ze ongelovigen, die verantwoordelijk zijn voor hun eigen daden, ook nog eens blind proberen te maken voor Gods Evangelie en op hetzelfde moment gelovigen afleiden van hun Heer en Verlosser. Tegelijkertijd zijn ze gebonden, in de afgrond geworpen, in de diepste duisternis. Dit blijft zo, totdat ze door God veroordeeld zijn.

Bemoediging en waarschuwing

Dit inzicht dat Petrus ons geeft, is voor ons een bemoediging. Satan en zijn helpers zijn beperkt. Ze zijn gebonden. Ze zijn veroordeeld. Tegelijkertijd is het een waarschuwing. Satan is op aarde actief. Ze zijn volop actief, maar al overwonnen. Dit kun je lezen in Kolossenzen 2:15!

We hoeven niet bang te zijn. Want Hij Die in ons is (Jezus Christus) is machtiger dan hij die in de wereld heerst! (1 Johannes 4:4)

Bijbelboek: 2 Petrus Trefwoorden: Demonen, Macht, Oordeel, Vrijheid