God gebruikt de Bijbel in ons leven

De Bijbel spreekt over zichzelf als Gods Woord, De Waarheid, Zijn geïnspireerde woord.

Als de Bijbel dit allemaal is, dan zal daar een speciale reden voor zijn. En die is er ook. God gebruikt Zijn Woord om mensen tot geloof te brengen, om gelovigen te laten groeien en om gelovigen te leiden in dit leven.

Mensen komen door de Bijbel tot geloof

14 Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? 15 En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat: 'Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen'.

Romeinen 10:14-15 (NBV)

Dit in het laatste stukje genoemde goede nieuws wordt in de hele Bijbel uitgebreid beschreven en uitgelegd. Het vertelt dat God het mogelijk heeft gemaakt dat mensen het weer goed maken met Hem. Dit is mogelijk geworden door wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft, toen Hij stierf aan het kruis.

Mensen groeien door de Bijbel

17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.

Johannes 17:17 (NBV)

In het leven van mensen die door hun vertrouwen op Jezus Christus het weer goed hebben gemaakt met God, zal God Zijn Woord gebruiken om die mens te veranderen. Deze mensen groeien door het lezen van de Bijbel. Ze gaan steeds meer lijken op de mens die God bedoeld had toen Hij ze schiep.

Mensen worden door de Bijbel geleid

105 Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.

Psalm 119:105 (NBV)

Door de eeuwen heen zijn zowel gelovigen als niet-gelovigen door de Bijbel geïnspireerd. Wanneer gelovigen Zijn Woord lezen zal er een verlangen komen om te doen wat er staat. De Bijbel is dan als een kompas in hun leven die hen helpt de weg te vinden wanneer het donker is.

De Bijbel wordt door God Zelf gebruikt om alle mensen aan te spreken, alle mensen dichter naar Hem toe te laten groeien en alle mensen de weg te wijzen. Deze weg, waar we door Zijn Woord op terechtkomen en mogen blijven wandelen, is een weg waardoor we zeker mogen weten dat we in het centrum van Zijn wil zijn; een weg waardoor we uiteindelijk voor eeuwig bij Hem zijn.

Bijbelboek: Romeinen Trefwoorden: Bijbel, Gods woord, Leiding, Onderwijs, Waarheid, Wegwijzer