Lees, leef en geef door

Wie de Bijbel wel leest maar niet doet wat er staat is als iemand die zichzelf herkent in een spiegel en daarna meteen weer vergeet hoe hij er uitziet (Jakobus 1:23 en24). Mensen die het Woord van God lezen en ook toepassen worden niet alleen gezegend door God, maar kunnen het Woord ook doorgeven.

9 Ezra was volgens plan uit Babylonië vertrokken op de eerste dag van de eerste maand, en op de eerste dag van de vijfde maand kwam hij in Jeruzalem aan, want God bood hem onderweg bescherming. 10 Hij was er namelijk met heel zijn hart op gericht de wet van de HEER te onderzoeken, die na te leven, en de Israëlieten te leren wat hun wetten en regels zijn.

Ezra 7:10 (NBV)

In dit vers zien we dat Ezra  erop gericht was om de toenmalige Bijbel (de wet van de Heer) te onderzoeken. Wat hij ervan begreep wilde hij naleven. Dit deed hij met zijn hele hart. Verder wilde hij datgene wat hij geleerd had en zelf toepaste ook aan anderen onderwijzen.

Onderzoeken van de Bijbel

Bij het lezen van de Bijbel kunnen we vluchtig over de tekst gaan, of echt proberen om te begrijpen wat er staat. Dat kost tijd en een beetje inzet. Het loont wel. Wie een akker bekijkt en nooit graaft zal de parels, die God in die akker begraven heeft, niet ontdekken. Dat is te lezen in Matteüs 13:45-46. Laat u niet ontmoedigen dat de Bijbel te moeilijk zou zijn om te begrijpen. De Heilige Geest van God wil het Woord aan ons uitleggen. God openbaart Zijn Woord aan iedereen die daarvoor open wil staan (vergelijk Matteüs 11:25).

Naleven van de Bijbel

Dit is misschien het moeilijkste deel van Bijbellezen. Het lezen, studeren en proberen begrijpen kan voor sommigen een leuke uitdaging zijn, maar doen wat er staat vraagt om gehoorzaamheid. Omdat het gaat om het Woord van God, kunnen we niet anders dan serieus omgaan met wat er staat. Gehoorzaamheid aan God wordt echter beloond. Veel opdrachten in de Bijbel worden verbonden aan een belofte van zegen, hulp en bemoediging van God. Laat het Woord van God bij ons als het ware door onze handen en voeten naar buiten komen.

Doorgeven van de Bijbel

Een Bijbel aan iemand geven is misschien niet zo moeilijk. Het komt er pas echt op aan wanneer we andere mensen gaan vertellen over wat er in de Bijbel staat. We mogen van Ezra leren dat de volgorde belangrijk is: Eerst zelf onderzoeken en begrijpen, dan zelf toepassen en daarna met anderen bespreken. Een Woord uit de Bijbel dat we zelf begrijpen en toegepast hebben is doorleefd.

Iedereen kan Zijn Woord doorgeven aan anderen. Daar hoef je geen leraar voor te zijn. Wat u gelezen en begrepen hebt, wat u toegepast hebt in uw leven, dat kunt u met anderen delen, zodat ook zij gaan zien hoe goed God is.

Tot slot kijken we nog even naar vers 9. In de lange, moeizame en gevaarlijke tocht van Babylonië naar Jeruzalem genoot Ezra Gods speciale bescherming. Waarom? Omdat hij zorgvuldig omging met Gods Woord.

(Jarenlang is de slogan van het Nederlands Bijbelgenootschap geweest: Lees, leef, geef de Bijbel)

Bijbelboek: Ezra Trefwoorden: Bijbel, Evangelisatie, Gehoorzaamheid, Leven, Onderwijs