Gods Woord blijft bestaan

De studie van gisteren liet zien dat Ezra Gods bescherming genoot omdat hij zorgvuldig omging met Zijn Woord. Hij bestudeerde het, paste het toe en onderwees anderen. Jezus Christus zegt precies hetzelfde, met een iets ander accent.

17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19 Wie dus ook maar één van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.

Matteüs 5:17-19 (NBV)

Elke komma is belangrijk

Wie denkt dat het Oude Testament niet meer belangrijk is, heeft het mis. In deze verzen zegt Jezus dat geen komma van de Bijbel afgeschaft zal worden.  Elk vers in de Bijbel is door God geïnspireerd (2 Timoteüs 3:16) en de Here Jezus zegt hier dat deze verzen allemaal van kracht blijven totdat alles gebeurd zal zijn.

Afschaffen is ongezond

In ons leven kunnen we sommige verzen, die ons te direct aanspreken, afschaffen. We geven ze een andere betekenis, of we zetten ze achterin de kast, als we er maar niet naar hoeven te luisteren. We vergeten dat deze verzen er zijn voor ons bestwil; voor onze geestelijke gezondheid. Wie het Woord van God leest en navolgt zal geestelijk groeien en heling vinden.

Onderhouden en leren geeft aanzien

Wie de Woorden van God niet aan de kant schuift, maar onderhoudt en het aan anderen doorgeeft, die zal in het Koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Over Samuel en Jezus Christus is in de Bijbel gezegd dat, toen ze nog jong waren, ze in aanzien waren bij God en bij mensen (zie 1 Samuel 2:23, Lucas 2:52). Ook over de eerste leerlingen van Jezus werd dit gezegd (Handelingen 2:47). Nu weten we dat dit ook voor ons mogelijk is, vandaag.

Laten we ieder vers uit Gods Woord serieus nemen en, door toepassen en doorgeven, een lieflijke geur verspreiden in onze omgeving.

Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Bijbel, Gods woord, Onderwijs