Het werk van Jezus op aarde

Hoe helpt een heilig, eeuwig, oneindig groot God een zondig, tijdelijk en nietig mens? Gods antwoord is: Door ook mens te worden en in alles aan Hem gelijk te zijn (zonder te zondigen), de zonden op zich te nemen en de mens zo met Hemzelf te verzoenen.

Deze taak heeft Jezus Christus, de Zoon van God, op Zich genomen. Zijn grote doel was: Alle mensen bereiken met Zijn verlossende werk. We lezen in Marcus 1 drie belangrijke dingen die Jezus deed om dit doel te bereiken.

Door Zijn macht en gezag

32 's Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe; 33 alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. 34 Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was.

Marcus 1:32-34 (NBV)

Mensen brachten hun zieken bij Jezus en Hij genas ze. Op deze manier liet Hij zien dat Hij belangstelling en medeleven had voor de mensen, door Zijn macht en gezag. Zo leren wij Hem kennen.

Door Zijn onderwijs van de waarheid

38 Toen zei hij: 'Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan.' 39 In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit.

Marcus 1:38-39 (NBV)

We zijn snel geneigd ons te richten op genezing, wonderen en tekenen. Zijn wonderen dan onbelangrijk? Nee, maar uit de Bijbel blijkt, en in vers 39 wordt dit bevestigd, dat Zijn Woord eerst komt, gevolgd door de tekenen.

De verkondiging over zonde en vergeving toont meer wie Jezus is, dan de wonderen en tekenen! In vers 38 zegt Jezus Zelf dat Hij er was om te onderwijzen.

Door Zijn relatie met de Vader

35 Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. 36 Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna, 37 en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem: 'Iedereen is naar u op zoek!'

Marcus 1:35-37 (NBV)

Het derde dat Jezus doet om Zijn doel te bereiken, namelijk alle mensen bereiken met het nieuws van Zijn verlossing, is in gesprek blijven met God, Zijn Vader. Ook al is Jezus de Zoon van God, Hij wil van moment tot moment in contact zijn met Zijn hemelse Vader. Hij wil alles van Hem ontvangen; visie, kracht, wijsheid, leiding.

Zijn leerlingen zoeken Hem, verbaasd dat Hij onvindbaar lijkt. Waarom zoeken wij Jezus? Om de wonderen en tekenen? Om de voordelen die wellicht horen bij een relatie met Hem? Of zoeken we Hem omdat we genade nodig hebben, Zijn verlossing, Zijn onderwijs en leiding?

Jezus wil dat wij weten Wie Hij is (in Zijn macht, gezag en heerschappij), dat we Zijn boodschap van zonde en vergeving kennen en dat we afhankelijk van de Vader leven, zoals ook Hij dat deed. Dan kan Hij Zijn doel in ons bereiken.

Bijbelboek: Marcus Trefwoorden: Evangelisatie, Onderwijs, Verlossing, Werk Jezus